-->

Πικρό σκίτσο, αφιερωμένο στους εργαζόμενους στον χώρο της τέχνης του θεάματος και πολιτισμού.


Πικρό σκίτσο, αφιερωμένο στους εργαζόμενους στον χώρο της τέχνης του θεάματος και πολιτισμού, ανεργία - ανασφάλεια - αβεβαιότητα από τον περασμένο Μάρτιο. γελοιογραφία , σκιτσο , cartoon , covid-19


Πικρό σκίτσο, αφιερωμένο στους εργαζόμενους στον χώρο της τέχνης του θεάματος και πολιτισμού, ανεργία - ανασφάλεια - αβεβαιότητα..