-->

Κι επειδή ούλη τη μέρα φτιάνω τουν τσουπάν', γενικά στο άρμεγμα κανένας δε με πιαν' ' covid19- ύφεσηΚι επειδή ούλη τη μέρα φτιάνω τουν τσουπάν', γενικά στο άρμεγμα κανένας δε με πιαν' // ευκαιρίες covid19- οικονομική ύφεση     γελοιογραφία


Κι επειδή ούλη τη μέρα φτιάνω τουν τσουπάν', γενικά στο άρμεγμα κανένας δε με πιαν' // ευκαιρίες covid19-Δουλειές ωράρια μισθοί οικονομική ύφεση


γελοιογραφία