-->

Σκίτσο με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινία του Γιάννη Οικονομίδη:«Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς».



Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς. - Ballad for a Pierced Heart.  Σκίτσο σχεδιασμένο με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινία του Γιάννη Οικονομίδη - Δημιουργικό, Creative



Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς. - Ballad for a Pierced Heart.

 Σκίτσο σχεδιασμένο με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινία του Γιάννη Οικονομίδη 5 Μαρτίου στους κινηματογράφους.



Δημιουργικό, Creative, Δημιουργίες, Δώρα, gift, Ενθύμια,