-->

2019 - Ευχές!






01/01/2019
Τις ευχές μου, μαζί με το πρώτο σκίτσο του 2019 
#first sketch 
Γελοιογραφία