-->

Είδες η ΔΕΗ
Την ώρα που η ΔΕΗ αντιμετωπίζει  σημαντικά προβλήματα και οικονομική ασφυξία ,αφού στέλνει εξώδικα σε πολίτες που αδυνατούν να πληρώσουν, αποφασίστηκε η πρόσληψη... καλλιτεχνικό διευθυντή για τη χορωδία του οργανισμού..