-->

μεταναστευτικές ροές

Κλείσιμο του βαλκανικού δρόμου.
Προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου της Δευτέρας, επικαλείται η εφημερίδα Der Standard. Η Ε.Ε. θα θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την οριστική διακοπή των ανεξέλεγκτων ροών προσφύγων και μεταναστών από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη, επικυρώνοντας ουσιαστικά την πολιτική των σχεδόν κλειστών συνόρων στα Βαλκάνια.


.