-->

Άγγελος Μαστοράκης 


Άγγελος Μαστοράκης  #RIP

Έφυγε o Άγγελος της «ένατης» τέχνης 
σκιτσο 2012 , περίοδος προετοιμασίας για την  επανέκδοση της Ελευθεροτυπίας .

.