-->

.. κάτι μυρίζει
Αμετάβλητες οι βουλευτικές αποζημιώσεις
Περικοπές 6,8 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της Βουλής που δεν αφορούν όμως τις αποδοχές των βουλευτών..