-->

Κλασική συνταγή
Ομολογία αποτυχίας από το ΔΝΤ – Λάθος η συνταγή που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα.