-->

ρύθμιση οφειλών για λίγους
.

Σε κάποιους παρέχεται η δυνατότητα να αποπληρώσουν τις οφειλές του σε 4.700 δόσεις και χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής το 2.404. Πιο απλά παρέχεται η δυνατότητα να εξοφλήσει τις οφειλές του σε 400 χρόνια !!!!
.. λες ? .