-->

υπάρχουν ; περί φελλών , το σκίτσο.

.. που είναι οι πνευματικοί άνθρωποι ; υπάρχουν ; 
πίστη , ιδανικά , αγώνες , πανανθρώπινες αξίες που πήγαν?

.