-->

Παραδοσιακά πιστός στις αρχές του νεοελληνικού πολιτισμού! - Διαθέτουμε μακρόχρονη τεχνογνωσία (know-how) -Ο Β.Πολύδωρας εξελέγη πρόεδρος της Βουλής για μία ημέρα, μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων της 6ης Μαΐου και 17ης Ιουνίου. Το διάστημα αυτό ήταν αρκετά για να διορίσει την κόρη του στη Βουλή.


.