-->

.. μπορείς !

... και ενώ παρακολουθούμε φρέσκιες tv περσόνες ο παγκόσμιος οικονομικός φασισμός δουλεύει .


.