-->

Εικονογράφηση , σκίτσα , για την σημερινή Παρασκευή +13


Ο Χόφα συναντά τους έκπληκτους υπουργούς της νέας
κυβέρνησης ενώ παραλαμβάνουν τα υπουργεία τους , εικονογράφηση κειμένου soter.


δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα  Παρασκευή +13
.