-->

χριστουγεννιάτικες εισφορές
Τέλη κυκλοφορίας , ΔΕΗ ,  κεφαλικός φόρος , φόρος εισοδήματος, έκτακτες εισφορές ,...... όλα ρολόι! 

γελοιογραφία , σκίτσο , παπαδήμος , χριστούγεννα ,τρεις μάγοι , έκτακτη εισφορά , καμήλα , φάτνη.