-->

1821... 2011Τόσο σε Aθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, οι πολιτικοί «έκλεψαν» την παράσταση, αφού αποδοκιμάστηκαν από πλήθος κόσμου που παρευρισκόταν για να παρακολουθήσει την παρέλαση της 25η Μαρτίου.

.