-->

Διακοπές για εξαρτημένα παιδιά.. το γρυλορούτερ το πήραμε?

  Διακοπές για εξαρτημένα παιδιά.. το γρυλορούτερ  το πήραμε?


    ...καλές διακοπές, είπα?


.