-->

Δεν καταπίνεται...Δύσκολο να πιστέψει κανείς ,πως η Σέχτα Επαναστατών ξεκίνησε τον "αγώνα" της ενάντια στο διεφθαρμένο σύστημα , εκτελώντας τον "μεγαλοεκδότη" Σωκράτη Γκιόλια..