-->

"Εκτελούνται" ...... εργασίαι.........Υ/Γ και μια ζεστή συγνώμη για τους φίλους που μας έψαχναν  στο http://www.skitso.biz
άδικα από τις  10/07/2010 ....

Από εδώ και εμπρός φιλοξενούμαστε  σε πλατφόρμα blogspot , στην ίδια διεύθυνση  http://www.skitso.biz  ..............σταδιακά (μάλλον, λέμε τώρα?)  θα αποκατασταθεί η λειτουργία του ....