-->

Δεν κουνιέται φύλλο (...πορείας)
  Επίδοση των φύλλων πορείας τουτέστιν , επιστράτευση των οδηγών και επίταξη των οχημάτων τους.

.