-->

«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για το Πρόγραμμα Σταθερότητας!

«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για το Πρόγραμμα Σταθερότητας!
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Πρόγραμμα Σταθερότητας της Ελλάδας για μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 3% ως το 2012. Ωστόσο, ο Επίτροπος Χοακίν Αλμούνια τόνισε ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα, προκειμένου να μειωθούν οι μισθοί στο δημόσιο τομέα και να εξυγιανθούν τα δημόσια οικονομικά. ENET

.