-->

Επίθεση αγάπης από της ξένες αγορές για την Ελλάδα!σε καλή μεριά!

μεγέθυνση

Επίθεση αγάπης από της ξένες αγορές για την Ελλάδα !Λοιπόν τό δάνειό σας εγκρίνεται...θα σάς χρεώσουμε - ειδικά εσάς - με επιτόκιο 6,20% Σέ καλή μεριά.... προσφέρθηκαν τελικά 23 δις από τα οποία τελικά οι Ελλάδα πήρε τα 8. Ακόμα και οι Financial Times γνωστοί για τα σκληρά τους δημοσιεύματα, σήμερα έγραφαν για ψήφο εμπιστοσύνης στα ελληνικά ομόλογα...

.