-->

Επιτέλους διαφάνεια στις δαπάνες του δημοσίου!


Τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο κάθε απόφασης ή πράξης που πραγματοποιούν οι φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, από τις προσλήψεις μέχρι τους προϋπολογισμούς και τους ισολογισμούς, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ GELOIOGRAFIA ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΙΤΣΑ SKITSA SKITSO SOTER

.