-->

Συναίνεση ο καθένας το παιχνίδι του.
Η αυλαία της πρότασης για συναίνεση έπεσε,ο καθένας στα παιχνίδια του.

.