-->

15.11.16

Ληγμένα.

Στην Αθήνα ο πρόεδρος των Ηνωμένων πολιτειών Barack Obama