-->
-
-

Κυριακή, 24 Μαΐου 2009

τι λένε και σήμερα τα παπαγαλάκια μας?

τι λένε και σήμερα τα παπαγαλάκια μας? :

(μετάφραση: να τους διώξουμε για μπάνια, και μετά πάμε να φάμε το κανναβούρι!!!

- όόόόόόόόοοου ναίίίίί !!!!)

Σκίτσα γελοιογραφίες της ημέρας ,SKETCHES by soter